Skip to content
PPF Hasco-Lek S.A. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe, dlatego też podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu. 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://hascosept.pl (dalej zwaną Platformą), przez PPF Hasco-Lek S.A. z siedzibą przy ul. Żmigrodzkiej 242E we Wrocławiu, (dalej zwana Spółką), która jest ich Administratorem.

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie Zbieranie statystyk odwiedzin strony. Zakres przetwarzanych danych:

a) Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)

Cel przetwarzania danych:

a) Zebrane logi przechowywane są przez PPF Hasco-Lek S.A. jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Podstawa prawna przetwarzania:

a) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora, tj. dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.

3. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.

3.2. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? PPF Hasco-Lek S.A. wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

4.1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.

4.3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

4.6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4.7. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

5. Środki techniczne i organizacyjne

5.1. Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

5.2. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.

5.3. Platforma zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego upoważnionych.

5.4. Platforma korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

5.5. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności tam gdzie jest to wymagane, powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).

6. Cookies

6.1. Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. Tekst oświadczenia o wyrażeniu zgody na pliki cookie można zobaczyć w banerze na temat plików cookie. Użytkownik zawsze ma możliwość zarządzania plikami cookie – decydowania, czy w aktualnej sesji strona będzie te pliki cookie zbierała oraz do indywidualnej rezygnacji z umieszczania plików cookie oraz ze zbierania informacji do różnych celów w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo także zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. wymagane oraz opcjonalne:

a) cookies wymagane – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;

b) cookies opcjonalne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

6.7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

6.9. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

<
Rodzaj Kategoria Czas przechowywania Opis
cookielawinfo-checkbox-analytics wymagane 1 rok Ten plik cookie służy do przechowywania podsumowania zgody udzielonej na użycie plików cookie w kategorii „Analityczne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary wymagane 1 rok Ten plik cookie służy do przechowywania podsumowania zgody udzielonej na użycie plików cookie w kategorii „Analityczne”.
CookieLawInfoConsent wymagane 1 rok Rejestruje domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
viewed_cookie_policy wymagane 1 rok Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych.
elementor wymagane 1 rok Rejestruje domyślny stan przycisku odpowiedniej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.
_ga analityczne 1 rok 1 miesiąc 4 dni Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości.
_ga_* analityczne 1 rok 1 miesiąc 4 dni Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
_gat_UA-* analityczne 1 minuta Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
_gid analityczne 1 dzień Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i liczenia wyświetleń strony.
CONSENT analityczne 2 lata YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą osadzonych filmów z YouTube i rejestruje anonimowe dane statystyczne.
VISITOR_INFO1_LIVE marketingowe 5 miesięcy 27 dni Plik cookie ustawiany przez YouTube w celu pomiaru przepustowości, który określa, czy użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza.
YSC marketingowe sesja Plik cookie YSC jest ustawiany przez Youtube i służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na stronach Youtube.
VISITOR_INFO1_LIVE marketingowe 5 miesięcy 27 dni Plik cookie ustawiany przez YouTube w celu pomiaru przepustowości, który określa, czy użytkownik otrzyma nowy, czy stary interfejs odtwarzacza.
yt.innertube::nextId marketingowe sesja Ten plik cookie, ustawiony przez YouTube, rejestruje unikalny identyfikator do przechowywania danych o tym, jakie filmy z YouTube widział użytkownik.
yt.innertube::requests marketingowe sesja Ten plik cookie, ustawiony przez YouTube, rejestruje unikalny identyfikator do przechowywania danych o tym, jakie filmy z YouTube widział użytkownik.
7. Logi serwera

7.1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

7.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

7.3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

7.4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 8. Inne strony internetowe

8.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

8.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

8.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

8.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.

9. Korzystanie z wtyczek zewnętrznych serwisów Strona internetowa może zawierać odniesienia do innych serwisów. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych w zewnętrznych witrynach internetowych. 10. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.