Skip to content

Kompleksowe działania benzydaminy

Benzydamina, w postaci chlorowodorku benzydaminy, jest substancją powszechnie stosowaną w leczeniu bólu gardła, o udokumentowanej skuteczności w zwalczaniu bólu gardła związanego z infekcją wirusową lub bakteryjną1. Benzydamina charakteryzuje się kompleksowym działaniem – nie tylko zwalcza ból, obrzęk, zaczerwienienie i stan zapalny, ale również działa antyseptycznie, co oznacza iż niszczy drobnoustroje odpowiedzialne za infekcje gardła. Działanie antyseptyczne benzydaminy dotyczy zarówno bakterii i grzybów, jak i wirusów. Dodatkowo benzydamina wykazuje miejscowe działanie znieczulające, blokując przewodzenie bodźców bólowych. Miejscowo stosowana benzydamina, np. w postaci pastylek do ssania, czy roztworów do stosowania w jamie ustnej, przenika przez powierzchnię błon śluzowych, działając bezpośrednio w tkankach gardła objętych stanem zapalnym2.

Potwierdzenie właściwości przeciwbakteryjnych oraz przeciwgrzybiczych benzydaminy znajdujemy w literaturze naukowej. Fanaki i wsp.3 oceniali aktywność przeciwdrobnoustrojową benzydaminy na 38 szczepach, należących do 12 gatunków bakterii i grzybów. Po ekspozycji na benzydaminę wykazano aktywność bójczą w stosunku do ponad 93% drobnoustrojów z gatunków Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae. Autorzy badania ocenili, że benzydamina wykazuje szybkie działanie bójcze w stosunku do wielu gatunków bakterii i grzybów.

RAPORT.

Liwei i wsp.4 w poszukiwaniu substancji o działaniu przeciwwirusowym w stosunku do wirusów grypy sprawdzili potencjał 1280 cząsteczek, spośród których wytypowali 41 związków o największym potencjale przeciwwirusowym do dalszych badań. W kolejnym etapie z 41 związków, wyodrębniono 18 o najsilniejszym działaniu przeciwwirusowym. Aktywność wytypowanych związków badana była wobec 7 szczepów wirusa grypy: H1N1, H3N2, A/WSN/531N (H1N1), H6N6, H7N8, H9N2 oraz wirusa grypy typu B. Wśród 18 testowanych związków znalazła się benzydamina, która wykazywała aktywność przeciwwirusową wobec wszystkich szczepów wirusa grypy (najwyższą wobec szczepu H1N1 oraz wirusa grypy typu B). Badanie to potwierdza, iż benzydamina, prócz działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego, wynikającego z przynależności do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wykazuje również działanie przeciwwirusowe.

Podsumowując, benzydamina jest miejscowo działającym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym, charakteryzującym się również właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi i znieczulającymi.

  1. Krajewska J. Aerozole w leczeniu bólu gardła. Lek w Polsce, vol 23, nr 10,2013(270).
  2. CHPL Hascosept.
  3. Fanaki NH et al.: Antimicrobial activity of benzydamine, a non-steroid anti-inflammatory agent. Journal of Chemotherapy, 1992; vol 4, n.6 (347-352).
  4. Liwei A et al.: Screening and identification of inhibitors against influenza A virus from a US drug collection of 1280 drugs. Aniviral Research, 2014; 109, 54-63.